Szolg - Szentes Város Önkormányzat Bölcsödéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:
A bölcsőde új szolgáltatásokkal  bővült.


Térítésdíjas szolgáltatásaink:


Játszócsoport a hét minden munkanapján: 9-12 és 13-16 óráig.
Bölcsőde Térítési díja: 500,- Ft / óra.

Játszócsoportban hozzátartozóikkal együtt fogadjuk a gyermekeket abból a célból, hogy együtt játszanak a bölcsőde által megteremtett kedvező feltételek között. Szakképzett kisgyermeknevelő fogadja a vendégeket. A hozzátartozók betekintést nyerhetnek a bölcsődei életbe, segítséget kaphatnak nevelési gondozási problémáik megoldásában, kikapcsolódhatnak, barátságok alakulhatnak ki.

Időszakos gyermekfelügyelet
Térítési díja: 370,- Ft / óra.
Családi nevelést támogató szolgáltatásunk az időszakos gyermekfelügyelet. A szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Azok a szülők tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást, akik nem akarnak visszatérni a munka világába, de a gyermeket egy rövid időre gyermekközösségbe szeretnék elhelyezni.

Házi gyermekfelügyelet
Térítési díja: 740,- Ft / óra.
A család kérésére olyan helyzetekben igényelhető, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük ellátásában. A bölcsőde szakképzett kisgyermeknevelőt küld a gyermek otthoni, nappali gondozására.

Bölcsődei étkezés
díja (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) napi: 1.080,- Ft diétás étrend esetén napi 1.265,-Ft

 

2015.09.01-től érvénybelépő kormányrendelet szerint ingyenes bölcsődei étkezésre jogosult az a gyermek, aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján
 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év ........ hónap ...... napjától,
 
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy…………..
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 


A jogosultsági összeghatár a 2023. évben nettó 200.551 Ft.


2023 január 1-től bevezetésre került a bőlcsödei gondozási díj. 300,- Ft/nap
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes
3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek betöltötte 3. évét, a bölcsőde gondozási nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31 ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és gondozását a gyermek 6 éves koráig végezheti.

A beiratkozás meghirdetett napokon, április hónapban történik.

Bölcsőde nyitva tartás
: 6 órától
17 óráig ( napos bölcsőde)
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
területi védőnő,
házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
szociális illetve családgondozó,
a gyermekjóléti szolgálat
gyámhatóság,

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz