Hirek - Szentes Város Önkormányzat Bölcsödéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:
Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet a 2023. szeptember 01-től kezdődő nevelési-gondozási évre

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.
Abban az esetben, ha a gyermek 2023. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.
A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:
- munkavégzésük, betegségük
- munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:
- A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét.
- A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe.

A bölcsődei felvétel rendje:
A felvételi jelentkezési lapot a bölcsődében, a bölcsődevezetőtől lehet igényelni.
2023 ban a meghirdetett nyílt napokon: 7.30-16.00 óráig.

A jelentkezési lapok leadása:
A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat ugyancsak a bölcsődében, a bölcsődevezetőnek kell személyesen leadni.

Döntés a felvételről:
Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről és az első szülői értekezlet időpontjáról írásban értesíti a szülőket.

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
                    6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.
                    Telefon:63/312-567; 30/534 38 98
                    e-mail: info@szentesibolcsi.hu

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz